ขอบข่ายกิจกรรมของบริษัท

 - ระบบเสียงเพื่อการประกาศ แบบ ดิจิตอล  ระบบเสียงไร้สาย

 - ระบบแสดงภาพ และ จอแสดงผลขนาดใหญ่ LED Full color

 - ระบบควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ แบบอัตโนมัติ

 - ระบบการประชุมทางไกลด้วยเสียง และ ภาพ

 - ระบบไฟแสงสว่างสำหรับห้อง (Studio)

 - ระบบควบคุมไฟและแสงสว่าง (Dimming System)

 - ระบบภาพและเสียงแสงสำหรับการประชุม ห้องจัดเลี้ยง

 - ระบบสื่อประชาสัมพันธ์ อัตโนมัติ Digital Singnager

 - ระบบ สื่อการเรียนการสอน  Smart Class Room

 - ระบบ วีดีโอ Video Wall 

- ระบบ งานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ EVENT MANGEMENT

  จัดจำหน่ายและบริการออกแบบติดตั้งระบบ

 - ระบบเสียงเพื่อการประกาศและการแสดงทุกประเภท

- ระบบเสียงเพื่อการประชุม , การแปลภาษา และการลง คะแนน

- ระบบแสดงภาพ และจอแสดงผลขนาดใหญ่

- ระบบควบคุมอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ

- ระบบชุดประชุม และชุดประชุมไร้สาย

- อุปกรณ์การนำเที่ยว และการเยี่ยมชมโรงงาน

- ระบบเปิด-ปิดประตู

- ระบบการประชุมทางไกลด้วยเสียง และภาพ

- ระบบควบคุมไฟ และแสงสว่างพิเศษ

- ระบบแสงและเสียง สำหรับกิจกรรมบนเวทีและสถานบันเทิงทุกประเภท

- ระบบเสาอากาศทีวีรวมสำหรับอาคารพักอาศัย/โรงแรม

- ระบบกล้องโทรทัศน์กล้องวงจรปิด

- ระบบงานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์

- เครื่องนำเสนอภาพและเสียง ผ่านระบบเครือข่าย

- ระบบสถานีโทรท้ศน์ และสถานีวิทยุ

- สตูดิโอบันทึกภาพ และเสียง

- ระบบไฟแสงสว่างงานบันทึกเทป และถ่ายภาพ

 

Visitors: 181,573