ใบเสนอราคา

ต้องการใบเสนอราคา/Quotation Required

ขอขอบคุณท่านที่ได้สอบถามมา และยินดีส่งใบเสนอราคา หรือตอบกลับให้ทราบภายใน 1 วันทำการ
ท่านที่ต้องการใบเสนอราคาด่วน กรุณาติดต่อสอบถามโทรศัพท์หมายเลข  097-3514941,081-766142,081-5426412 

Thank you for your inquiry. Please provide us with your contact and product details.

You need to complete all fields that have a red asterisk before you can submit your e-mail.

กรุณาระบุ ยี่ห้อ รุ่น และจำนวนสินค้าที่ต้องการ / Please indicate desired brand, model and quantity.
 

 

ชื่อ-นามสกุล/Contact Person :

 *

สำนักงาน/Company Name :

 *

ที่อยู่/Address :

 *

โทรศัพท์/Telephone :

 *

แฟกซ์/Fax :

อีเมล์/E-mail Address :

สินค้าที่ต้องการ/Product Required :

 *

ความต้องการอื่น/Other Requirement :

งบประมาณ/Estimated Budget :

รับใบเสนอราคาทาง/Reply by :

 แฟกซ์/Fax 

 อีเมล์/E-mail 

รหัสป้องกันสแปม

CAPTCHA Image

 *

Visitors: 181,577