โปรโมชั่น

เป็นผู้จัดจำหน่าย/ติดตั้ง /ออกแบบ สินค้า โปรเจคเตอร์ จอรับภาพ กระดานอัจฉริยะ (Interactive Board) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) ตลอดจนหลอดภาพโปรเจคเตอร์ทุกยี่ห้อทุกรุ่นอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ   รวมถึง รับออกแบบห้องเรียน ห้องแล๊บ ห้องภาษาต่าง ๆ ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องเรียนรู้แบบบูรณาการณ์ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ 

 

Visitors: 176,481