บริการ

                              

 •  จัดจำหน่ายและบริการออกแบบติดตั้งระบบ :
 • - ระบบเสียงเพื่อการประกาศและการแสดงทุกประเภท
 • - ระบบเสียงเพื่อการประชุม , การแปลภาษา และการลงคะแนน
 • - ระบบแสดงภาพ และจอแสดงผลขนาดใหญ่
 • - ระบบควบคุมอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ
 • - ระบบชุดประชุม และชุดประชุมไร้สาย
 • - อุปกรณ์การนำเที่ยว และการเยี่ยมชมโรงงาน
 • - ระบบเปิด-ปิดประตู
 • - ระบบการประชุมทางไกลด้วยเสียง และภาพ
 • - ระบบควบคุมไฟ และแสงสว่างพิเศษ
 • - ระบบแสงและเสียง สำหรับกิจกรรมบนเวทีและสถานบันเทิง
 • - ระบบเสาอากาศทีวีรวมสำหรับอาคารพักอาศัย/โรงแรม
 • - ระบบกล้องโทรทัศน์กล้องวงจรปิด
 • - ระบบงานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์
 • -เครื่องนำเสนอภาพและเสียง ผ่านระบบเครือข่าย
 • - ระบบสถานีโทรท้ศน์ และสถานีวิทยุ
 • - สตูดิโอบันทึกภาพ และเสียง
 • - ระบบไฟแสงสว่างงานบันทึกเทป และถ่ายภาพ
 • - โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ 
Visitors: 181,572